Chính sách bảo mật

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng

Alibaba1688 cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của Alibaba1688 là hành vi được nghiêm cấm.
Alibaba1688 chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng Alibaba1688.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên Alibaba1688 được bảo mật tuyệt đối. Alibaba1688 cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng Alibaba1688.

3. Chính sách lưu trữ thông tin

Alibaba1688 sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của Alibaba1688.
Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, Alibaba1688 có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.
Alibaba1688 sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Alibaba1688 nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.
Xem thêm các chính sách & điều khoản khác khi sử dụng dịch vụ nhập hàng Trung Quốc uy tín qua Alibaba1688. Đọc kĩ các chính sách giúp quý khách hàng sử dụng dịch vụ dễ dàng và hạn chế xảy ra các rủi ro khi chưa đọc kĩ chính sách